รายการสินค้า ประเภท : ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Brother (Brother Ink Cartridge)

การสั่งซื้อสินค้า | การชำระเงิน | การจัดส่ง

ต้องการสั่งซื้อ / สอบถาม ==> http://line.me/ti/p/~heresongonline 

Part.no
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ : ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Brother
>>Click ที่รายการสินค้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<
Brother LC-40BK
Brother LC-40BK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC-40BK)
Brother LC-40C
Brother LC-40C Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC40C)
Brother LC-40M
Brother LC-40M Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC40M)
Brother LC-40Y
Brother LC-40Y Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC40Y)
Brother LC-47BK
Brother LC-47BK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC47BK)
Brother LC-47C
Brother LC-47C Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC47C)
Brother LC-47M
Brother LC-47M Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC47M)
Brother LC-47Y
Brother LC-47Y Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC47Y)
Brother LC-67BK
Brother LC-67BK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC67BK)
Brother LC-67C
Brother LC-67C Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC67C)
Brother LC-67M
Brother LC-67M Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC67M)
Brother LC-67Y
Brother LC-67Y Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC67Y)
Brother LC-67HYBK
Brother LC-67HYBK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC67HYBK)
Brother LC-67HYC
Brother LC-67HYC Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC67HYC)
Brother LC-67HYM
Brother LC-67HYM Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC67HYM)
Brother LC-67HYY
Brother LC-67HYY Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC67HYY)
Brother LC-73BK
Brother LC-73BK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC73BK)
Brother LC-73C
Brother LC-73C Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC73C)
Brother LC-73M
Brother LC-73M Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC73M)
Brother LC-73Y
Brother LC-73Y Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC73Y)
Brother LC-77XLBK
Brother LC-77XLBK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC77XL-BK)
Brother LC-77XLC
Brother LC-77XLC Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC77XL-C)
Brother LC-77XLM
Brother LC-77XLM Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC77XL-M)
Brother LC-77XLY
Brother LC-77XLY Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC77XL-Y)
Brother LC-539XLBK
Brother LC-539XLBK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC539XL-BK)
Brother LC-535XLC
Brother LC-535XLC Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC535XL-C)
Brother LC-535XLM
Brother LC-535XLM Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC535XL-M)
Brother LC-535XLY
Brother LC-535XLY Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC535XL-Y)
Brother LC-563BK
Brother LC-563BK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC563BK)
Brother LC-563C
Brother LC-563C Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC563C)
Brother LC-563M
Brother LC-563M Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC563M)
Brother LC-563Y
Brother LC-563Y Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC563Y)
Brother LC-57BK
Brother LC-57BK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC57BK)
Brother LC-57C
Brother LC-57C Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC57C)
Brother LC-57M
Brother LC-57M Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC57M)
Brother LC-57Y
Brother LC-57Y Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC57Y)
Brother LC-37BK
Brother LC-37BK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC37BK)
Brother LC-37C
Brother LC-37C Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC37C)
Brother LC-37M
Brother LC-37M Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC37M)
Brother LC-37Y
Brother LC-37Y Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC37Y)
Brother LC-38BK
Brother LC-38BK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC38BK)
Brother LC-38C
Brother LC-38C Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC38C)
Brother LC-38M
Brother LC-38M Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC38M)
Brother LC-38Y
Brother LC-38Y Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC38Y)
Brother LC-39BK
Brother LC-39BK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC39BK)
Brother LC-39C
Brother LC-39C Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC39C)
Brother LC-39M
Brother LC-39M Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC39M)
Brother LC-39Y
Brother LC-39Y Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC39Y)
Brother LC-567XLBK
Brother LC-567XLBK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC567XL-BK)
Brother LC-565XLC
Brother LC-565XLC Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC565XL-C)
Brother LC-565XLM
Brother LC-565XLM Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC565XL-M)
Brother LC-565XLY
Brother LC-565XLY Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC565XL-Y)
Brother LC-569XLBK
Brother LC-569XLBK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC569XL-BK)
Brother LC-663BK
Brother LC-663BK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC663BK)
Brother LC-663C
Brother LC-663C Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC663C)
Brother LC-663M
Brother LC-663M Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC663M)
Brother LC-663Y
Brother LC-663Y Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC663Y)
Brother LC-669XLBK
Brother LC-669XLBK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC669XL-BK)
Brother LC-665XLC
Brother LC-665XLC Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC665XL-C)
Brother LC-665XLM
Brother LC-665XLM Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC665XL-M)
Brother LC-665XLY
Brother LC-665XLY Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC665XL-Y)
Brother BT-6000BK
Brother BT-6000BK Black หมึกเติมอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Refill (BT6000BK)
Brother BT-5000C
Brother BT-5000C Cyan หมึกเติมอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Refill (BT5000C)
Brother BT-5000M
Brother BT-5000M Magenta หมึกเติมอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Refill (BT5000M)
Brother BT-5000Y
Brother BT-5000Y Yellow หมึกเติมอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Refill (BT5000Y)
Brother LC-3617BK
Brother LC-3617BK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC3617BK)
Brother LC-3617C
Brother LC-3617C Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC3617C)
Brother LC-3617M
Brother LC-3617M Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC3617M)
Brother LC-3617Y
Brother LC-3617Y Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC3617Y)
Brother LC-3619XLBK
Brother LC-3619XLBK Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Original Inkjet Cartridge (LC3619XLBK)
Brother LC-3619XLC
Brother LC-3619XLC Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Original Inkjet Cartridge (LC3619XLC)
Brother LC-3619XLM
Brother LC-3619XLM Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Original Inkjet Cartridge (LC3619XLM)
Brother LC-3619XLY
Brother LC-3619XLY Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Original Inkjet Cartridge (LC3619XLY)

ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Brother ทุกตลับ เป็นสินค้าใหม่จากผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ชั้นนำระดับประเทศ เป็นของแท้ ทุกตลับ เฮียส่ง.คอม เป็นผู้จัดจำหน่าย ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Brother ทุกรุ่น ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ สายตรง 061-426-9991 หรือ ไลน์ ==> http://line.me/ti/p/~heresongonline 

หมายเหตุ : – ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Brother บางรุ่น อาจหยุดการผลิต จากต่างประเทศ

– ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Brother บางรุ่น อาจจะต้อง By Order จากต่างประเทศ ประมาณ 7 – 30 วัน กรุณาสอบถาม


รู้จัก Brother (บราเดอร์)


เป็นเวลากว่าศตวรรษที่บราเดอร์เป็นที่รู้จักในฐานะของ แบรนด์ที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าตลอดมา จากจุดเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1908 วันนี้เรามีโรงงานการผลิต 19 แห่ง และบริษัทสาขาสำนักงานตัวแทนการขาย 43 แห่ง ใน 41 ประเทศทั่วทุกภูมิภาค บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ฉลาก และจักรเย็บผ้า ที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมในทุกระดับ
บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยปัจจุบันมีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์รวมทั้งศูนย์มริการมาตตฐานครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีสาขาในต่างจังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ  กรุงเทพฯ /  เชียงใหม่ / ระยอง / ขอนแก่น / หาดใหญ่
การพิมพ์ภาพและโชลูชั่น
Print & Imaging Solutions
นวัตกรรมและการนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาถือเป็นหัวใจสำคัญของบราเดอร์และได้ถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันอย่างชนิดแยกกันไม่ออกกับประวัติและความเป็นมาของบริษัท ในห้องทดลองวิจัยและพัฒนา ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Brother เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด แต่นั่นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น สำหรับลูกค้าของเราที่ทำธุรกิจหรือประกอบกิจการ เราใช้เวลาในการทำความเข้าใจถึงความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อที่ว่าเราจะได้ช่วยแนะนำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Brother  กลุ่มบริษัทบราเดอร์ช่วยให้ลูกค้ากลุ่มนี้มองลึกลงไปถึงความต้องการของแต่ละแผนกหรือหน่วยงานต่างๆ โดยใช้ยุทธวิธีจับคู่อุปกรณ์และเครื่องมือที่เหมาะสมตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง นี่คือแนวคิด balanced deployment ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการและเลือกสรรเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เข้าถึงสมาชิกทุกคนภายในองค์กร
การประหยัดพลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Energy Saving & Eco Friendly
ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์บราเดอร์ถือได้ว่าเป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อม ในปีพ.ศ. 2545 บราเดอร์คือบริษัทผู้ผลิตเครื่องพิมพ์รายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TCO – ซึ่งนับเป็นการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและได้รับยากที่สุดในระดับโลก นี่คือมาตรฐานที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกว่ามีความเป็นเลิศในเรื่องของนิเวศวิทยา ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Brother พลังงาน การปล่อยและแพร่กระจาย รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์และเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการจัดการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
เครื่องมืออุปกรณ์ของเราที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถูกกำหนดโดยข้อบังคับเรื่องสารและวัตถุที่เป็นอันตรายหรือมีความเสี่ยง(ซึ่งมีการจำกัดการใช้สารบางชนิดที่เสี่ยงอันตราย เช่น สารตะกั่ว สารปรอท และแคดเมียม – ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องมืออุปกรณ์ของเรายังได้รับการรับรองในด้านการประหยัดพลังงาน ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ของเราใช้พลังงานน้อยกว่า ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Brother ซึ่งนำไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับ holistic approach ในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่บราเดอร์เราจัดเตรียมทางออกที่เป็นเลิศและมากกว่าความคาดหวังทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Brother เป้าหมายของเราคือ “เราอยู่เคียงข้างคุณ” ในทุกช่องทางที่ก้าวเดิน
Accolades & Awards
รางวัลและการรับรอง
กว่าทศวรรษที่บราเดอร์ ประเทศไทย ได้เติบโตและก้าวสู่ความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
– หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมด้านการพิมพ์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายตอบสนองความต้องการผู้ใช้ได้อย่างลงตัว
– การบริการที่เป็นเลิศ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทั้งการบริการก่อนและหลังการขาย
– นโยบายดำเนินกิจการด้วยแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกิจกรรมเพือการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง และ
– แนวคิดและการทำงานด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยนโยบายหลักต่างๆ เหล่านี้ นำไปสู่การดำเนินงานที่เห็นผลเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการฟื้นฟูป่าชายเลนที่บราเดอร์ ประเทศไทย ดำเนินอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงข้อพิสูจน์ถึงความเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ด้วยหลากหลายรางวัลที่เราได้รับจากสถาบันและสื่อชั้นนำต่างๆ
ที่บราเดอร์ ประเทศไทย เราไม่หยุดยั้งที่จะนำความเป็นเลิศมาสู่ทั้งบุคลากรภายในและไปยังผู้เกียวข้องภายนอกองค์กร และนี่คือสิ่งที่นำบราเดอร์มาสู่ความเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
คุณจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าเสมอเมื่อมีผลิตภัณฑ์บราเดอร์อยู่เคียงข้างคุณ

# ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Brother

หมึกปริ้นเตอร์ ราคาถูก | หมึกเครื่องพิมพ์ | หมึกโทนเนอร์ | หมึกอิงค์เจ็ท | ตลับหมึกอิงค์เจ็ท Brother | หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ | หมึกปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท | ตลับผ้าหมึก | หมึกเครื่องแฟกซ์ | หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร | หมึกพิมพ์ ราคาถูก | InkJet Cartridge | Toner Cartridge | Ribbon Cartridge | Drum Cartridge | Fax Supplies | Copier Supplies | ขายส่งหมึกปริ้นเตอร์ | จัดส่งทั่วประเทศ | ขายส่ง ราคาถูก

Brother Canon Epson HP Kyocera Lexmark Oki Panasonic Ricoh Samsung Sharp Toshiba Xerox

โทรเลยครับ เฮียส่งพร้อมรับสาย