รายการสินค้า ประเภท : ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP (HP Inkjet Cartridge)

การสั่งซื้อสินค้า | การชำระเงิน | การจัดส่ง

ต้องการสั่งซื้อ / สอบถาม ==> http://line.me/ti/p/~heresongonline 

Part.No
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ : ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP
>>Click ที่รายการสินค้า เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม<<
51640A
HP 40 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (51640A)
51645A
HP 45 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (51645A)
C1823D
HP 23 Tri-color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-color Inkjet Cartridge (C1823D)
C2P04A
HP 62 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C2P04A)
C2P05A
HP 62XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C2P05A)
C2P06A
HP 62 Tri-color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-color Inkjet Cartridge (C2P06A)
C2P07A
HP 62XL Tri-color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-color Inkjet Cartridge (C2P07A)
C2P23A
HP 934 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C2P23A)
C2P24A
HP 935XL Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C2P24A)
C2P25A
HP 935XL Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C2P25A)
C2P26A
HP 935XL Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C2P26A)
C4810A
HP 11 Black ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black PrintHead Cartridge (C4810A)
C4811A
HP 11 Cyan ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan PrintHead Cartridge (C4811A)
C4812A
HP 11 Magenta ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta PrintHead Cartridge (C4812A)
C4813A
HP 11 Yellow ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow PrintHead Cartridge (C4813A)
C4836A
HP 11 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C4836A )
C4837A
HP 11 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C4837A)
C4838A
HP 11 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C4838A)
C4844A
HP 10 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C4844A)
C4902A
HP 940 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C4902A)
C4906A
HP 940XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C4906A)
C4907A
HP 940XL Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C4907A)
C4908A
HP 940XL Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C4908A)
C4909A
HP 940XL Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C4909A)
C4936A
HP 18 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C4936A)
C4937A
HP 18 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C4937A)
C4938A
HP 18 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C4938A)
C4939A
HP 18 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C4939A)
C6578D
HP 78 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (C6578D)
C6615D
HP 15 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C6615D)
C6656A
HP 56 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C6656A)
C6657A
HP 57 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (C6657A)
C8721W
HP 02 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C8721W)
C8727A
HP 27 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C8727A)
C8765W
HP 94 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C8765W)
C8766W
HP 95 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (C8766W)
C8767W
HP 96 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C8767W)
C8771W
HP 02 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C8771W)
C8772W
HP 02 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C8772W)
C8773W
HP 02 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C8773W)
C8774W
HP 02 Light Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน ของแท้ Light Cyan Inkjet Cartridge (C8774W)
C8775W
HP 02 Light Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ Light Magenta Inkjet Cartridge (C8775W)
C9351A
HP 21 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C9351A)
C9351B
HP 21b Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C9351B)
C9351C
HP 21xl Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C9351C)
C9352A
HP 22 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (C9352A)
C9361W
HP 93 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (C9361W)
C9362W
HP 92 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C9362W)
C9363W
HP 97 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (C9363W)
C9364W
HP 98 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C9364W)
C9391A
HP 88XL Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C9391A)
C9392A
HP 88XL Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C9392A)
C9393A
HP 88XL Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C9393A)
C9396A
HP 88XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C9396A)
CB314A
HP 900 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CB314A)
CB315A
HP 900 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (CB315A)
CB316W
HP 564 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CB316W)
CB317W
HP 564 Black Photo ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำโฟโต้ ของแท้ Black Photo Inkjet Cartridge (CB317W)
CB318W
HP 564 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (CB318W)
CB319W
HP 564 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (CB319W)
CB320W
HP 564 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (CB320W)
CB322W
HP 564XL Black Photo ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำโฟโต้ ของแท้ Black Photo Inkjet Cartridge (CB322W)
CB323W
HP 564XL Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (CB323W)
CB324W
HP 564XL Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (CB324W)
CB325W
HP 564XL Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (CB325W)
CB335W
HP 74 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CB335W)
CB336W
HP 74XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CB336W)
CB337W
HP 75 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (CB337W)
CB338W
HP 75XL Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (CB338W)
CC630A
HP 21+22 Black+Tricolor ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ+3 สี ของแท้ Black+Tricolor Inkjet Cartridge (CC630A)
CC640W
HP 60 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CC640W)
CC641W
HP 60XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CC641W)
CC643W
HP 60 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (CC643W)
CC644W
HP 60XL Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (CC644W)
CC653A
HP 901 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CC653A)
CC654A
HP 901XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CC654A)
CC656A
HP 901 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (CC656A)
CC660A
HP 702 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CC660A)
CD887A
HP 703 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CD887A
CD888A
HP 703 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (CD888A)
CD971A
HP 920 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CD971A)
CD972A
HP 920XL Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (CD972A)
CD973A
HP 920XL Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (CD973A)
CD974A
HP 920XL Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (CD974A)
CD975A
HP 920XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CD975A)
CH561W
HP 61 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CH561W)
CH562W
HP 61 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (CH562W)
CH563W
HP 61XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CH563W)
CH564W
HP 61XL Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (CH564W)
CN045A
HP 950XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CN045A)
CN046A
HP 951XL Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (CN046A)
CN047A
HP 951XL Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (CN047A)
CN048A
HP 951XL Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (CN048A)
CN053A
HP 932XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CN053A)
CN054A
HP 933XL Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (CN054A)
CN055A
HP 933XL Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (CN055A)
CN056A
HP 933XL Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (CN056A)
CN684W
HP 564XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CN684W)
CN692A
HP 704 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CN692A)
CN693A
HP 704 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (CN693A)
CR311A
HP 61 Black+Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ดำ +3 สี ของแท้ Black+Tri-Color Inkjet Cartridge (CR311A)
CZ107A
HP 678 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CZ107A)
CZ108A
HP 678 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (CZ108A)
CZ121A
HP 685 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CZ121A)
CZ122A
HP 685 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (CZ122A)
CZ123A
HP 685 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (CZ123A)
CZ124A
HP 685 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (CZ124A)
CZ637A
HP 46 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CZ637A)
CZ638A
HP 46 Tri-color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-color Inkjet Cartridge (CZ638A)
F6U61AA
HP 63 Tri-color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-color Inkjet Cartridge (F6U61AA)
F6U62AA
HP 63 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (F6U62AA)
F6U63AA
HP 63XL Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (F6U63AA)
F6U64AA
HP 63XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (F6U64AA)
F6V26AA
HP 680 Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ Tri-Color Inkjet Cartridge (F6V26AA)
F6V27AA
HP 680 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (F6V27AA)
F6V32A
HP 703 Black+Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ+3 สี (ตลับคู่) ของแท้ Black+Tri-Color Inkjet Cartridge (F6V32A)
F6V33A
HP 704 Black+Tri-Color ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ+3 สี (ตลับคู่) ของแท้ Black+Tri-Color Inkjet Cartridge (F6V33A)
L0S63A
HP 955XL Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (L0S63A)
L0S66A
HP 955XL Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (L0S66A)
L0S69A
HP 955XL Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (L0S69A)
L0S72A
HP 955XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (L0S72A)
M0H54A
HP GT52 Cyan หมึกเติมอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Refill (M0H54A)
M0H55A
HP GT52 Magenta หมึกเติมอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Refill (M0H55A)
M0H56A
HP GT52 Yellow หมึกเติมอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Refill (M0H56A)
M0H57A
HP GT51 Black หมึกเติมอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Refill (M0H57A)
T6M05A
HP 905XL Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (T6M05A)
T6M09A
HP 905XL Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (T6M09A)
T6M13A
HP 905XL Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (T6M13A)
T6M17A
HP 905XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (T6M17A)
CN625A
HP 970XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CN625A)
CN626A
HP 970XL Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (CN626A)
CN627A
HP 970XL Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (CN627A)
CN628A
HP 970XL Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (CN628A)
D8J07A
HP 980 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (D8J07A)
D8J08A
HP 980 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (D8J08A)
D8J09A
HP 980 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (D8J09A)
D8J10A
HP 980 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ black Inkjet Cartridge (D8J10A)
L0R42A
HP 959XL Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ black Inkjet Cartridge (L0R42A)
L0S00A
HP 975X Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (L0S00A)
L0S03A
HP 975X Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (L0S03A)
L0S06A
HP 975X Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (L0S06A)
L0S09A
HP 975X Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (L0S09A)
51644C
HP 44 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (51644C)
51644M
HP 44 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (51644M)
51644Y
HP 44 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (51644Y)
C4820A
HP 80 Black ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black PreintHead Cartridge (C4820A)
C4821A
HP 80 Cyan ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan PreintHead Cartridge (C4821A)
C4822A
HP 80 Magenta ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta PrintHead Cartridge (C4822A)
C4823A
HP 80 Yellow ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow PrintHead Cartridge (C4823A)
C4846A
HP 80 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C4846A)
C4847A
HP 80 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C4847A)
C4848A
HP 80 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C4848A)
C4871A
HP 80 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C4871A)
C4872A
HP 80 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C4872A)
C4873A
HP 80 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C4873A)
C4874A
HP 80 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C4874A)
C4911A
HP 82 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C4911A)
C4912A
HP 82 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C4912A)
C4913A
HP 82 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C4913A)
C4930A
HP 81 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C4930A)
C4931A
HP 81 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C4931A)
C4932A
HP 81 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C4932A)
C4933A
HP 81 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C4933A)
C4934A
HP 81 Light Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน ของแท้ Light Cyan Inkjet Cartridge (C4934A)
C4935A
HP 81 Light Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ Light Magenta Inkjet Cartridge (C4935A)
C4950A
HP 81 Black ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C4950A)
C4951A
HP 81 Cyan ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan PrintHead Cartridge (C4951A)
C4952A
HP 81 Magenta ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta PrintHead Cartridge (C4952A)
C4953A
HP 81 Yellow ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow PrintHead Cartridge (C4953A)
C4954A
HP 81 Light Cyan ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน ของแท้ Light Cyan PrintHead Cartridge (C4954A)
C4955A
HP 81 Light Magenta ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Light Magenta PrintHead Cartridge (C4955A)
C5016A
HP 84 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (C5016A)
C5018A
HP 84 Light Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Light Magenta Inkjet Cartridge (C5018A)
C5019A
HP 84 Black ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black PrintHead Cartridge (C5019A)
C5054A
HP 90 Black ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black PrintHead Cartridge (C5054A)
C5055A
HP 90 Cyan ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan PrintHead Cartridge (C5055A)
C5056A
HP 90 Magenta ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta PrintHead Cartridge (C5056A)
C5057A
HP 90 Yellow ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow PrintHead Cartridge (C5057A)
C5058A
HP 90 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black InkJet Cartridge (C5058A)
C5059A
HP 90 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black InkJet Cartridge (C5059A)
C5060A
HP 90 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan InkJet Cartridge (C5060A)
C5061A
HP 90 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan InkJet Cartridge (C5061A)
C5062A
HP 90 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta InkJet Cartridge (C5062A)
C5064A
HP 90 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow InkJet Cartridge (C5064A)
C9370A
HP 72 Photo Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำโฟโต้ ของแท้ Photo Black InkJet Cartridge (C9370A)
C9371A
HP 72 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C9371A)
C9372A
HP 72 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C9372A)
C9373A
HP 72 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C9373A)
C9374A
HP 72 Gray ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเทา ของแท้ Gray Inkjet Cartridge (C9374A)
C9380A
HP 72 Grey Printhead ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีเทา ของแท้ Grey Printhead Cartridge (C9380A)
C9383A
HP 72 Cyan Magenta Printhead ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีฟ้าและม่วงแดง ของแท้ Cyan Magenta Printhead Cartridge (C9383A)
C9384A
HP 72 Matte Black Yellow Printhead ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีดำด้านและเหลือง ของแท้ Matte Black Yellow Printhead Cartridge (C9384A)
C9390A
HP 70 Light Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน ของแท้ Light Cyan Inkjet Cartridge (C9390A)
C9397A
HP 72 Photo Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำโฟโต้ ของแท้ Photo Black Inkjet Cartridge (C9397A)
C9398A
HP 72 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C9398A)
C9399A
HP 72 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C9399A)
C9400A
HP 72 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C9400A)
C9401A
HP 72 Gray ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเทา ของแท้ Gray Inkjet Cartridge (C9401A)
C9403A
HP 72 Matte Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำด้าน ของแท้ Matte Black Inkjet Cartridge (C9403A)
C9404A
HP 70 Matte Black Cyan ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีดำด้าน+ฟ้า ของแท้ Matte Black Cyan PrintHead Cartridge (C9404A)
C9405A
HP 70 Cyan Light Magenta ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีดำด้าน+ฟ้า ของแท้ Cyan Light Magenta PrintHead Cartridge (C9405A)
C9406A
HP 70 Magenta Yellow ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีดำด้าน+ฟ้า ของแท้ Magenta Yellow PrintHead Cartridge (C9406A)
C9407A
HP 70 Black Light Gray ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีดำ+เทาอ่อน ของแท้ Black Light Gray PrintHead Cartridge (C9407A)
C9408A
HP 70 Blue Green ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีน้ำเงิน+เขียว ของแท้ Blue Green PrintHead Cartridge (C9408A)
C9409A
HP 70 Matte Black Red ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีดำด้าน+แดง ของแท้ Matte Black Red PrintHead Cartridge (C9409A)
C9410A
HP 70 Gloss Enhancer and Gray ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเคลือบเงา+เทา ของแท้ Gloss Enhancer and Gray Inkjet Cartridge (C9410A)
C9420A
HP 85 Cyan ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan PrintHead Cartridge (C9420A)
C9421A
HP 85 Magenta ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta PrintHead Cartridge (C9421A)
C9422A
HP 85 Yellow ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow PrintHead Cartridge (C9422A)
C9423A
HP 85 Light Cyan ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน ของแท้ Light Cyan PrintHead Cartridge (C9423A)
C9424A
HP 85 Light Magenta ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ Light Magenta PrintHead Cartridge (C9424A)
C9425A
HP 85 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C9425A)
C9426A
HP 85 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C9426A)
C9427A
HP 85 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C9427A)
C9428A
HP 85 Light Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน ของแท้ Light Cyan Inkjet Cartridge (C9428A)
C9429A
HP 85 Light Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ Light Magenta Inkjet Cartridge (C9429A)
C9448A
HP 70 Matte Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำด้าน ของแท้ Matte Black Inkjet Cartridge (C9448A)
C9449A
HP 70 Photo Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำโฟโต้ ของแท้ Photo Black Inkjet Cartridge (C9449A)
C9450A
HP 70 Gray ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเทา ของแท้ Gray Inkjet Cartridge (C9450A)
C9451A
HP 70 Light Gray ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเทาอ่อน ของแท้ Light Gray Inkjet Cartridge (C9451A)
C9452A
HP 70 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C9452A)
C9453A
HP 70 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C9453A)
C9454A
HP 70 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C9454A)
C9455A
HP 70 Light Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ Light Magenta Inkjet Cartridge (C9455A)
C9456A
HP 70 Red ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีแดง ของแท้ Red Inkjet Cartridge (C9456A)
C9457A
HP 70 Green ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเขียว ของแท้ Green Inkjet Cartridge (C9457A)
C9458A
HP 70 Blue ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีน้ำเงิน ของแท้ Blue Inkjet Cartridge (C9458A)
C9459A
HP 70 Gloss Enhancer ตลับหมึกอิงค์เจ็ท เคลือบเงา ของแท้ Gloss Enhancer Cartridge (C9459A)
C9460A
HP 91 Matte Black and Cyan ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีดำด้านและฟ้า ของแท้ Matte Black and Cyan PrintHead Cartridge (C9460A)
C9461A
HP 91 Magenta and Yellow ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีม่วงแดงและเหลือง ของแท้ Magenta and Yellow PrintHead Cartridge (C9461A)
C9462A
HP 91 Light Magenta and Light Cyan ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีม่วงแดงอ่อนและฟ้าอ่อน ของแท้ Light Magenta and Light Cyan PrintHead Cartridge (C9462A)
C9463A
HP 91 Photo Black and Light Gray ตลับหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท สีดำโฟโต้และเทาอ่อน ของแท้ Photo Black and Light Gray PrintHead Cartridge (C9463A)
C9464A
HP 91 Matte Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำด้าน ของแท้ Matte Black Inkjet Cartridge (C9464A)
C9465A
HP 91 Photo Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำโฟโต้ ของแท้ Photo Black Inkjet Cartridge (C9465A)
C9466A
HP 91 Light Gray ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเทาอ่อน ของแท้ Light Gray Inkjet Cartridge (C9466A)
C9467A
HP 91 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C9467A)
C9468A
HP 91 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C9468A)
C9469A
HP 91 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C9469A)
C9470A
HP 91 Light Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน ของแท้ Light Cyan Inkjet Cartridge (C9470A)
C9518A
HP 91 Maintenance Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ของแท้ Maintenance Cartridge (C9518A)
CH565A
HP 82 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Inkjet Cartridge (CH565A)
CH566A
HP 82 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (CH566A)
CH567A
HP 82 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (CH567A)
CH568A
HP 82 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (CH568A)
C4940A
HP 83 UV Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black UV Inkjet Cartridge (C4940A)
C4941A
HP 83 UV Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan UV Inkjet Cartridge (C4941A)
C4942A
HP 83 UV Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta UV Inkjet Cartridge (C4942A)
C4943A
HP 83 UV Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow UV Inkjet Cartridge (C4943A)
C4944A
HP 83 UV Light Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน ของแท้ Light Cyan UV Inkjet Cartridge (C4944A)
C4945A
HP 83 UV Light Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ Light Magenta UV Inkjet Cartridge (C4945A)
C4960A
HP 83 UV Black PrintHead ตลับหัวพิมพ์ สีดำ ของแท้ Black PrintHead UV Inkjet Cartridge (C4960A)
C4961A
HP 83 UV Cyan PrintHead ตลับหัวพิมพ์ สีฟ้า ของแท้ Cyan PrintHead UV Inkjet Cartridge (C4961A)
C4962A
HP 83 UV Magenta PrintHead ตลับหัวพิมพ์ สีม่วงแดง ของแท้ Magenta PrintHead UV Inkjet Cartridge (C4962A)
C4963A
HP 83 UV Yellow PrintHead ตลับหัวพิมพ์ สีเหลือง ของแท้ Yellow PrintHead UV Inkjet Cartridge (C4963A)
C4964A
HP 83 UV Light Cyan PrintHead ตลับหัวพิมพ์ สีฟ้าอ่อน ของแท้ Light Cyan PrintHead UV Inkjet Cartridge (C4964A)
C4965A
HP 83 UV Light Magenta PrintHead ตลับหัวพิมพ์ สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ Light Magenta PrintHead UV Inkjet Cartridge (C4965A)
C5017A
HP 84 Light Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน ของแท้ Light Cyan Inkjet Cartridge (C5017A)
C5020A
HP 84 Light Cyan PrintHead ตลับหัวพิมพ์ สีฟ้าอ่อน ของแท้ Light Cyan PrintHead Cartridge (C5020A)
C5021A
HP 84 Light Magenta PrintHead ตลับหัวพิมพ์ สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ Light Magenta PrintHead Cartridge (C5021A)
C5063A
HP 90 Magenta Hight yields ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta InkJet Cartridge (C5063A)
C5065A
HP 90 Yellow Hight yields ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow InkJet Cartridge (C5065A)
C5066A
HP 81 3-pack 680-ml Black DesignJet Dye Ink Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (C5066A)
C5067A
HP 81 3-pack 680-ml Cyan DesignJet Dye Ink Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ (C5067A)
C5068A
HP 81 3-pack 680-ml Maganta DesignJet Dye Ink Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ (C5068A)
C5069A
HP 81 3-pack 680-ml Yellow DesignJet Dye Ink Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ (C5069A)
C5070A
HP 81 3-pack 680-ml Light Cyan DesignJet Dye Ink Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน ของแท้ (C5070A)
C5071A
HP 81 3-pack 680-ml Light Magenta DesignJet Dye Ink Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ (C5071A)
C5072A
HP 83 3-pack 680-ml Black UV Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ UV ของแท้ (C5072A)
C5073A
HP 83 3-pack 680-ml Cyan UV Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า UV ของแท้ (C5073A)
C5074A
HP 83 3-pack 680-ml Magenta UV Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง UV ของแท้ (C5074A)
C5075A
HP 83 3-pack 680-ml Yellow UV Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง UV ของแท้ (C5075A)
C5076A
HP 83 3-pack 680-ml Light Cyan UV Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน UV ของแท้ (C5076A)
C5077A
HP 83 3-pack 680-ml Light Magenta UV Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดงอ่อน UV ของแท้ (C5077A)
C5083A
HP 90 3-pack 400-ml Cyan DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ (C5083A)
C5084A
HP 90 3-pack 400-ml Magenta DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ (C5084A)
C5085A
HP 90 3-pack 400-ml Yellow DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ (C5085A)
C5095A
HP 90 3-pack 400-ml Black DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (C5095A)
C5096A
HP 90 Black DesignJet Printhead Cleaner Cartridges ตลับสีดำ ของแท้ (C5096A)
C9471A
HP 91 Light Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ Light Magenta Inkjet Cartridge (C9471A)
C9480A
HP 91 Matt Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำด้าน ของแท้ Matt Black Inkjet Cartridge (C9480A) Pack 3
C9481A
HP 91 Photo Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำโฟโต้ ของแท้ Photo Black Inkjet Cartridge (C9481A) Pack 3
C9482A
HP 91 Light Gray ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเทาอ่อน ของแท้ Light Gray Inkjet Cartridge (C9482A) Pack 3
C9483A
HP 91 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Inkjet Cartridge (C9483A) Pack 3
C9484A
HP 91 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Inkjet Cartridge (C9484A) Pack 3
C9485A
HP 91 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Inkjet Cartridge (C9485A) Pack 3
C9486A
HP 91 Light Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน ของแท้ Light Cyan Inkjet Cartridge (C9486A) Pack 3
C9487A
HP 91 Light Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ Light Magenta Inkjet Cartridge (C9487A) Pack 3
CD949A
HP 73 Matte Black and Chromatic Red DesignJet Printhead ของแท้ (CD949A)
CD951A
HP 73 Chromatic Red ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีแดง ของแท้ Chromatic Red Inkjet Cartridge (CD951A)
CD953A
HP 705 Black Printhead and Cleaner ตลับหัวพิมพ์และคลีนเนอร์ สีดำ ของแท้ (CD953A)
CD954A
HP 705 Cyan Printhead and Cleaner ตลับหัวพิมพ์และคลีนเนอร์ สีฟ้า ของแท้ (CD954A)
CD955A
HP 705 Magenta Printhead and Cleaner ตลับหัวพิมพ์และคลีนเนอร์ สีม่วงแดง ของแท้ (CD955A)
CD956A
HP 705 Yellow Printhead and Cleaner ตลับหัวพิมพ์และคลีนเนอร์ สีเหลือง ของแท้ (CD956A)
CD957A
HP 705 Light Cyan Printhead and Cleaner ตลับหัวพิมพ์และคลีนเนอร์ สีฟ้าอ่อน ของแท้ (CD957A)
CD958A
HP 705 Light Magenta Printhead and Cleaner ตลับหัวพิมพ์และคลีนเนอร์ สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ (CD958A)
CD959A
HP 705 Black ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ Black Designjet Ink Cartridge (CD959A)
CD960A
HP 705 Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ Cyan Designjet Ink Cartridge (CD960A)
CD961A
HP 705 Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ Magenta Designjet Ink Cartridge (CD961A)
CD962A
HP 705 Yellow ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ Yellow Designjet Ink Cartridge (CD962A)
CD963A
HP 705 Light Cyan ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน ของแท้ Light Cyan Designjet Ink Cartridge (CD963A)
CD964A
HP 705 Light Magenta ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ Light Magenta Designjet Ink Cartridge (CD964A)
CE017A
HP 771 Matte Black/Chromatic Red DesignJet Printhead  ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ของแท้ (CE017A)
CE018A
HP 771 Magenta/Yellow DesignJet Printhead ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ของแท้ (CE018A)
CE019A
HP 771 Light Magenta/Light Cyan DesignJet Printhead ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ของแท้ (CE019A)
CE020A
HP 771 Photo Black/Light Gray DesignJet Printhead ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ของแท้ (CE020A)
CH575A
HP 726 300-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ของแท้ (CH575A)
CH644A
HP 771 DesignJet Maintenance Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท ของแท้ (CH644A)
CH645A
HP 761 Yellow DesignJet Printhead ตลับหมึก อิงค์เจ็ท ของแท้ (CH645A)
CH646A
HP 761 Magenta/Cyan Designjet Printhead ตลับหมึก อิงค์เจ็ท ของแท้ (CH646A)
CH647A
HP 761 Gray/Dark Gray Designjet Printhead ตลับหมึก อิงค์เจ็ท ของแท้ (CH647A)
CH648A
HP 761 Matte Black/Matte Black Designjet Printhead ตลับหมึก อิงค์เจ็ท ของแท้ (CH648A)
CH649A
HP 761 DesignJet Maintenance Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท ของแท้ (CH649A)
CM992A
HP 761 400-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ (CM992A)
CM993A
HP 761 400-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ (CM993A)
CM994A
HP 761 400-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ (CM994A)
CM995A
HP 761 400-ml Gray DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีเทา ของแท้ (CM995A)
CM998A
HP 762 DesignJet Maintenance Cartridge ตลับหมึก ของแท้ (CM998A)
CN072A
HP 763 775-ml Matte Black Designjet Ink Cartridge ตลับหมึก สีดำด้าน ของแท้ (CN072A)
CN073A
HP 763 775-ml Dark Gray Designjet Ink Cartridge ตลับหมึก สีเทาเข้ม ของแท้ (CN073A)
CN074A
HP 762 Dark Gray DesignJet Printhead ตลับหัวพิมพ์ สีเทาเข้ม ของแท้ (CN074A)
CN629A
HP 772 300-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก สีม่วงแดง ของแท้ (CN629A)
CN630A
HP 772 300-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก สีเหลือง ของแท้ (CN630A)
CN631A
HP 772 300-ml Light Magenta DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ (CN631A)
CN632A
HP 772 300-ml Light Cyan DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก สีฟ้าอ่อน ของแท้ (CN632A)
CN633A
HP 772 300-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก สีดำโฟโต้ ของแท้ (CN633A)
CN634A
HP 772 300-ml Light Gray DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก สีเทาอ่อน ของแท้ (CN634A)
CN635A
HP 772 300-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก สีดำด้าน ของแท้ (CN635A)
CN636A
HP 772 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก สีฟ้า ของแท้ (CN636A)
C1Q10A
HP 711 DesignJet Printhead Replacement Kit ตลับหมึก ของแท้ (C1Q10A)
CZ129A
HP 711 38-ml Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (CZ129A)
CZ130A
HP 711 29-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ (CZ130A)
CZ131A
HP 711 29-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ (CZ131A)
CZ132A
HP 711 29-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ (CZ132A)
CZ133A
HP 711 80-ml Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (CZ133A)
CZ134A
HP 711 3-pack 29-ml Cyan DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ (CZ134A) 3 Pack
CZ135A
HP 711 3-pack 29-ml Magenta DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ (CZ135A) 3 Pack
CZ136A
HP 711 3-pack 29-ml Yellow DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ (CZ136A) 3 Pack
CE037A
HP 771 775-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีดำด้าน ของแท้ (CE037A)
CE038A
HP 771 775-ml Chromatic Red DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีแดง Chromatic ของแท้ (CE038A)
CE039A
HP 771 775-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ (CE039A)
CE040A
HP 771 775-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ (CE040A)
CE041A
HP 771 775-ml Light Magenta DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ (CE041A)
CE042A
HP 771 775-ml Light Cyan DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน ของแท้ (CE042A)
CE043A
HP 771 775-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีดำโฟโต้ ของแท้ (CE043A)
CE044A
HP 771 775-ml Light Gray DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีเทาอ่อน ของแท้ (CE044A)
B6X99A
HP 771B 775-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีดำด้าน ของแท้ (B6X99A)
B6Y00A
HP 771B 775-ml Chromatic Red DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีแดง Chromatic ของแท้ (B6Y00A)
B6Y01A
HP 771B 775-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ (B6Y01A)
B6Y02A
HP 771B 775-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ (B6Y02A)
B6Y03A
HP 771B 775-ml Light Magenta DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีม่วงแดงอ่อน ของแท้ (B6Y03A)
B6Y04A
HP 771B 775-ml Light Cyan DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีฟ้าอ่อน ของแท้ (B6Y04A)
B6Y05A
HP 771B 775-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีดำโฟโต้ ของแท้ (B6Y05A)
B6Y06A
HP 771B 775-ml Light Gray DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึก อิงค์เจ็ท สีเทาอ่อน ของแท้ (B6Y06A)
B6Y23A
HP 771B 3-pack 775-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึก อิงค์เจ็ท ของแท้ (B6Y23A) 3 Pack
B6Y24A
HP 771B 3-pack 775-ml Chromatic Red DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึก อิงค์เจ็ท ของแท้ (B6Y24A) 3 Pack
B6Y25A
HP 771B 3-pack 775-ml Magenta DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึก อิงค์เจ็ท ของแท้ (B6Y25A) 3 Pack
B6Y26A
HP 771B 3-pack 775-ml Yellow DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึก อิงค์เจ็ท ของแท้ (B6Y26A) 3 Pack
B6Y27A
HP 771B 3-pack 775-ml Light Magenta DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึก อิงค์เจ็ท ของแท้ (B6Y27A) 3 Pack
B6Y28A
HP 771B 3-pack 775-ml Light Cyan DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึก อิงค์เจ็ท ของแท้ (B6Y28A) 3 Pack
B6Y29A
HP 771B 3-pack 775-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึก อิงค์เจ็ท ของแท้ (B6Y29A) 3 Pack
B6Y30A
HP 771B 3-pack 775-ml Light Gray DesignJet Ink Cartridges ตลับหมึก อิงค์เจ็ท ของแท้ (B6Y30A) 3 Pack
B3P06A
HP 727 DesignJet Printhead ตลับหัวพิมพ์ ของแท้ (B3P06A)
B3P19A
HP 727 130-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ (B3P19A)
B3P20A
HP 727 130-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ (B3P20A)
B3P21A
HP 727 130-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ (B3P21A)
B3P22A
HP 727 130-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำด้าน ของแท้ (B3P22A)
B3P23A
HP 727 130-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำโฟโต้ ของแท้ (B3P23A)
B3P24A
HP 727 130-ml Gray Designjet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเทา ของแท้ (B3P24A)
C1Q12A
HP 727 300-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำด้าน ของแท้ (C1Q12A)
F9J61A
HP 728 40-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ (F9J61A)
F9J62A
HP 728 40-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ (F9J62A)
F9J63A
HP 728 40-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ (F9J63A)
F9J64A
HP 728 69-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำด้าน ของแท้ (F9J64A)
F9J65A
HP 728 130-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ (F9J65A)
F9J66A
HP 728 130-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ (F9J66A)
F9J67A
HP 728 130-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ (F9J67A)
F9J68A
HP 728 300-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำด้าน ของแท้ (F9J68A)
C6625A
HP 17 Tri-color Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ (C6625A)
C9352CA
HP 22XL High Yield Tri-color Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ (C9352CA)
CC620AA
HP 56 2-pack Black Original Ink Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (CC620AA)
CC625AA
HP 45 2-pack Black Original Ink Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (CC625AA)
CC628AA
HP 27 Black/28 Tri-color 2-pack Original Ink Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ/3 สี ของแท้ (CC628AA)
CC629AA
HP 56 Black/57 Tri-color 2-pack Original Ink Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ/3 สี ของแท้ (CC629AA)
CN049AA
HP 950 Black Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (CN049AA)
CC636WA
HP 60b Simple Black Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (CC636WA)
CG898AA
HP 940XL Officejet Brochure Value Pack-100 sht/210 x 297 mm ของแท้ (CG898AA)
Q8893AA
HP 28 Photo Value Pack-25 sht/4 x 6 in plus tab ของแท้ (Q8893AA)
C2P19AA
HP 934 Black Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (C2P19AA)
C2P20AA
HP 935 Cyan Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ (C2P20AA)
C2P21AA
HP 935 Magenta Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ (C2P21AA)
C2P22AA
HP 935 Yellow Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ (C2P22AA)
CN057AA
HP 932 Black Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (CN057AA)
CN621AA
HP 970 Black Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (CN621AA)
CN622AA
HP 971 Cyan Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ (CN622AA)
CN623AA
HP 971 Magenta Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ (CN623AA)
CN624AA
HP 971 Yellow Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ (CN624AA)
51604A
HP Black Plain Paper Print Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (51604A)
51605R
HP Red Jetpaper Print Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีแดง ของแท้ (51605R)
C6602A
HP Black Generic Inkjet Print Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (C6602A)
C6602B
HP Blue Generic Inkjet Print Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีน้ำเงิน ของแท้ (C6602B)
C6602R
HP Red Generic Inkjet Print Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีแดง ของแท้ (C6602R)
C4814A
HP 13 Black Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (C4814A)
C9369WA
HP 99 Photo Original Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีโฟโต้ ของแท้ (C9369WA)
CC627AA
HP 21 2-pack Black Inkjet Print Cartridges ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (CC627AA)
B3P13A
HP 727 40-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีฟ้า ของแท้ (B3P13A)
B3P14A
HP 727 40-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีม่วงแดง ของแท้ (B3P14A)
B3P15A
HP 727 40-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเหลือง ของแท้ (B3P15A)
B3P17A
HP 727 40-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำโฟโต้ ของแท้ (B3P17A)
B3P18A
HP 727 40-ml Gray DesignJet Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีเทา ของแท้ (B3P18A)
N9K01AA
HP 65 Tri-color Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ (N9K01AA)
N9K02AA
HP 65 Black Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (N9K02AA)
N9K03AA
HP 65XL Tri-color Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท 3 สี ของแท้ (N9K03AA)
N9K04AA
HP 65XL Black Ink Cartridge ตลับหมึกอิงค์เจ็ท สีดำ ของแท้ (N9K04AA)
  • สิ้นสุดรายการสินค้า ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP หากท่านหาสินค้าไม่พบ กรุณาติดต่อ 061-426-9991 หรือ www.heresong.com

ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP ทุกตลับ เป็นสินค้าใหม่จากผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ชั้นนำระดับประเทศ เป็นของแท้ ทุกตลับ เฮียส่ง.คอม เป็นผู้จัดจำหน่าย ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP ทุกรุ่น ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ สายตรง 061-426-9991 หรือ ไลน์ ==> http://line.me/ti/p/~heresongonline 

หมายเหตุ : – ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP บางรุ่น อาจหยุดการผลิต จากต่างประเทศ

– ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP บางรุ่น อาจจะต้อง By Order จากต่างประเทศ ประมาณ 7 – 30 วัน กรุณาสอบถาม

รู้จัก HP (Hewlett Packard)


ผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP และ เครื่องใช้สำนักงาน ภายใต้ แบรนด์ “เอชพี” หรือ HP เป็นผลิตภัณฑ์จาก Hewlett-Packard Development Company ที่ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 1939 โดย Bill Hewlett และ Dave Packard Bill Hewlett และ Dave Packard สองหนุ่ม ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP นักศึกษา ของ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ใช้ โรงรถในเมือง พาโลอัลโต ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นสถานที่ เริ่มต้น ทำกิจการของ HP ในวันนี้ ด้วยเงินลงทุนครั้งแรกเพียง 500 ดอลลาร์ กับการทำธุรกิจ ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP  เกี่ยวกับเครื่องมือวัด   ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP Hewlett-Packard หรือ HP เป็นหนึ่งใน บริษัท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขนาดใหญ่ ของโลก  ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองพาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP สหรัฐอเมริกา ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และการจัดการภาพดิจิตอล ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP

ในปี 1968 HP เป็นผู้คิดค้นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นรายแรกของโลก ในชื่อ Hewlett-Packard 9100A ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP แต่ด้วยเหตุผล ทางการตลาด ทำให้ HP เรียกผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นว่า เครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ (Desktop Calculator) เพราะคอมพิวเตอร์ของ HP ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP ไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ของ IBM ที่กำลังแพร่หลายในขณะนั้น ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP ต่อมาได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอีกหลายชนิด เช่น ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP เครื่องคิดเลขพกพาที่ติดโปรแกรมได้ HP กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของการก่อตั้งซิลิคอนวัลเลย์  ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP สิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญของ HP ในยุคปี 1984 คือ พรินเตอร์อิงค์เจ็ท ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP เลเซอร์พรินเตอร์ รวมถึงสแกนเนอร์ และในยุคปี 1990 HP ได้เริ่มขยายตลาดมาทางด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น และมีเหตุการณ์ที่สำคัญ เกิดขึ้น ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP คือการเข้าซื้อกิจการของ Compaq ในปี 2002  การรวมเข้า กับ Compaq Computer Corporation หรือ COMPAQ  ยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ส่งผลให้องค์กร เกิดการขยายตัว ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP ทำให้มีจำนวน พนักงาน ที่มากขึ้นถึง กว่า 140,000 คน ทั่วโลก และ มีธุรกิจ อยู่ใน 178 ประเทศทั่วโลก

HP ก้าวเข้าสู่ตลาด Asia Pacific ในช่วงปี 1963 โดย จัดตั้ง สำนักงาน ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP สาขาแรกขึ้นที่ ประเทศญี่ปุ่น และ ขยายโรงงานไปยัง ประเทศ อื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ถึง 12 แห่ง รวมทั้งใน ประเทศไทย

ปัจจุบัน มีกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย Enterprise Systems Group (ESG), Imaging and Printing Group (IPG), HP Services (HPS), Personal Systems Group (PSG) และมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มือถือ เครื่องพิมพ์งาน ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP สำหรับสำนักงาน และบ้าน หมึกปริ้นเตอร์ หมึกโทนเนอร์  รวมถึงอุปกรณ์ เพื่อการคำนวณอื่น ๆ อีกหลายรายการ

ผลพวงจากการรวมกับ Compaq ทำให้วันนี้ HP กลายเป็นผู้นำในตลาดคอมพิวเตอร์ของโลก ด้วยส่วนแบ่งตลาด มากกว่า 15% และ ในประเทศไทยมีส่วนแบ่งในตลาดเลเซอร์พรินเตอร์แบบขาว-ดำถึงกว่า 60-70%


# ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP

หมึกปริ้นเตอร์ ราคาถูก | หมึกเครื่องพิมพ์ | ตลับหมึกอิงค์เจ็ท HP | หมึกโทนเนอร์ | หมึกอิงค์เจ็ท | หมึกปริ้นเตอร์เลเซอร์ | หมึกปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท | ตลับผ้าหมึก | หมึกเครื่องแฟกซ์ | หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร | หมึกพิมพ์ ราคาถูก | ขายส่งหมึกปริ้นเตอร์ | จัดส่งทั่วประเทศ 

Brother Canon Epson HP Kyocera Lexmark Oki Panasonic Ricoh Samsung Sharp Toshiba Xerox

โทรเลยครับ เฮียส่งพร้อมรับสาย