เงื่อนไขข้อตกลงในการ รับคืนสินค้า

 

เรื่อง  เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

 

เรียน ท่านลูกค้าทุกท่าน เพื่อทราบ

 

             เนื่องด้วยมีการส่งคืนสินค้าจากการขายในหลาย ๆ สาเหตุ ซึ่งอาจทำให้ก่อเกิดความเสียหาย ตลอดจนทำให้มีค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องกับภาระของเอกสาร ค่าขนส่ง ตัวสินค้า และอื่น ๆ ดังนั้น เฮียส่ง.คอม จึงขอแจ้งเงื่อนไขในการรับคืนสินค้า และการ

คิดค่าดำเนินการในการรับคืนสินค้า ดังนี้.-

 

             1. เฮียส่ง.คอม จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าผิดเองด้วยเหตุผลทั้งหมด เนื่องจากในเอกสารเสนอราคาของเรา

มีรายละเอียดชัดเจน และหรือเกิดจากความเข้าใจตัวสินค้าผิด  ก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง ลูกค้ามีหน้าที่ต้องเคลียร์สเปคหรือรุ่นของสินค้า

ก่อนทำการสั่งซื้อ (หากไม่ทราบรายละเอียด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ผ่าน ไลน์ไอดี หรือ โทรศัพท์)

 

             2. สินค้านั้นมีการแกะ หรือ ดึงสลากออก  สินค้านั้นต้องมีสภาพใหม่ ไม่มีการเปิดกล่องและหรือวัสดุที่ห่อหุ้มภายในหรือ

นอกชำรุดฉีกขาด

 

             3. เฮียส่ง.คอม จะไม่รับคืนสินค้าทุกประเภท ที่ต้องมีระยะเวลาในการสั่ง (By Order) เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องนำเข้า

มีระยะเวลา 30 – 45 วันทำการ และเป็นสินค้าเฉพาะรุ่น และมีความต้องการน้อย หากถูกยกเลิก จะไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อให้กับ

ลูกค้ารายอื่น ๆ ได้ โดยต้องถือว่าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

 

             4. สินค้าบางรายการที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ ต้องเป็นสินค้าที่ขายประจำทุกวัน หรือรุ่นและชนิดที่ยังไม่ตกรุ่น และมี

ขายและใช้กันในท้องตลาดในปัจจุบัน  และการเปลี่ยนหรือคืน ต้องใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า เท่านั้น 

ถ้าพ้นจากนี้ ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้า

 

             5. ในกรณีที่มีการคืนสินค้าที่มีจำหน่ายทั่ว ๆ ไป เฮียส่ง.คอม คิดค่าดำเนินการในการจัดการคืนสินค้าในอัตรา 10 % 

ของราคาสินค้า และต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท

 

             6. เฮียส่ง.คอม จะรับคืนสินค้าก็ต่อเมื่อมีเอกสารของเฮียส่ง.คอม ไปรับคืนสินค้านั้น และลูกค้าต้องมีการแจ้งเป็นสำเนา

เอกสารการส่งคืน และต้องได้รับอนุมัติจากทาง เฮียส่ง.คอม ก่อนทุกครั้ง 

 

             7. เฮียส่ง.คอม ไม่พิจารณารับคืนสินค้าในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น

 

             จึงเรียนมาเพื่อแจ้งเงื่อนไข และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

จำหน่ายหมึกพิมพ์ออนไลน์ | Brother | Canon | Epson | HP | OKI | Ricoh | Samsung | FujiFilm | Pantum

โทรเลยครับ เฮียส่งพร้อมรับสาย